Over Care for Women

Home » Over Care for Women

Care for Women is ontstaan vanuit persoonlijke ervaringen van initiatiefneemster Catherine van Heest. In 1997 kreeg haar moeder te horen dat ze borstkanker had. Een borstamputatie volgde en zij werd ontslagen uit het ziekenhuis. Tijdens deze nare periode, zat de moeder van Catherine ook nog eens in de overgang. Maar: ‘hier zou ze vanzelf weer doorheen komen’. Dit was het begin van Care for Women.

Een missie

Catherine wilde oplossingen. In eerste instantie ging zij op zoek naar hulp en behandelingsmogelijkheden voor haar moeder. Dat bleek niet zo eenvoudig, simpelweg omdat er nog weinig over bekend was. Ze deed onderzoek en schreef haar eerste boek: ‘Leidraad voor de overgang’. Een simpel boek waarin verschillende mogelijke behandelingen vanuit de reguliere- en alternatieve geneeskunde  werden uitgelegd. Zo konden vrouwen zelf iets doen aan de klachten van de overgang. Daarna ging het snel. Ze startte haar eigen praktijk, schreef haar tweede boek ‘Opvliegers, liever niet’ en voordat ze het wist schreef ze een opleiding voor overgangsconsulenten.

In 2005 werd de opleiding voor overgangsconsulenten verbreed en werd het beroep: ‘Care for Women specialiste’ geboren. “De overgang is een van de vele onderschattingen die gemaakt wordt als het om vrouwen gaat”, vindt Catherine. “Het maakt mij nog steeds boos. Gemiddeld duurt de overgang 7 tot 10 jaar en 80% van de vrouwen krijgt te maken met verschijnselen als opvliegers, slecht slapen, stemmingswisselingen, gewrichtspijn en nog veel meer. Als we hoofdpijn hebben is het normaal dat we paracetamol slikken. En dan moeten we dit soort klachten maar gewoon accepteren. Omdat het er nou eenmaal ‘bij hoort’. Ik begrijp dit nog steeds niet.”

Betere zorg voor vrouwen

Maar, hier hield het niet op voor Catherine. Ze merkte dat deze onderschattingen niet alleen bij de overgang voorkwamen. “Ook bij menstruatieproblemen, spierpijn, migraine, vermoeidheid, stress en zwaarmoedigheid. Van verschillende vrouwen hoorde ik dat ze zich niet serieus genomen voelden en dat vond ik heel erg jammer. Vaak blijkt namelijk dat er wel degelijk iets te doen is aan de klachten van deze vrouwen. Daarnaast blijken veel vrouwen graag de reguliere geneeskunde te willen combineren met de alternatieve om zo iets aan klachten of problemen te doen. Die brug tussen reguliere- en alternatieve geneeskunde is nog steeds moeilijk te slaan. Ook daar wilde ik iets aan doen. Vandaar dat alle Care for Women specialisten vanuit beide geneeswijzen zijn opgeleid.”

Met verdere uitbreiding van het opleidingscentrum hoopt Catherine een bijdrage te kunnen leveren in de kennisoverdracht en samenwerking als het gaat om goede gezondheidszorg voor vrouwen. Ze wil graag dat er rekening gehouden kan worden met de wensen en behoeften van vrouwen als het gaat om zorg. Laten zien dat er niet één weg is, maar meerdere wegen. Door alle zorgprofessionals toegang te geven tot kennis, zowel vanuit reguliere- als alternatieve geneeskunde, verbetert de zorg voor vrouwen. Met Care for Women wil zij zich hiervoor inzetten en zo haar steentje bijdragen aan een betere zorg als het gaat om de gezondheid en het welzijn van vrouwen. Het Care for Women Instituut als kenniscentrum kan hierbij helpen.

Maak een afspraak!

Makkelijk en snel via onze webagenda

N

Specialistische zorg

De specialiste is speciaal opgeleid in hormonale problemen. Zij weet als geen ander hoe zij jou kan helpen.

N

Laat ons je helpen

Doorlopen met klachten is vaak niet nodig. Er zijn inmiddels genoeg goede oplossingen.

N

Aandacht voor joú

De specialiste neemt alle tijd voor je en begrijpt je als geen ander. Zij is immers zelf ook vrouw.

N

Vaak géén eigen risico

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten vanuit de aanvullende verzekering. Er is dan geen eigen risico.

N

Doorverwijzing niet nodig

Je kunt zonder doorverwijzing van je huisarts zelf een afspraak maken. Zowel online als telefonisch.

Aantoonbaar Beter Keurmerk