Werk

Home » Werk

Verzuim op het werk door hormonale veranderingen, komt veel vaker voor dan werkgevers zich realiseren. Dit leidt niet alleen tot onnodig verzuim, maar helaas vaak ook tot verstoringen in de arbeidsrelatie. Onbegrip en verkeerde diagnostiek zijn daar vaak de oorzaak van. Dat is jammer, want meestal zijn dit soort situaties door goede voorlichting en juiste diagnostiek goed te verhelpen en te voorkomen.

Verzuim op werk door hormonale disbalans

Overgangsklachten, menstruatieklachten, problemen met de zwangerschap zijn bij vrouwen vaak redenen tot onnodig verzuim. Jammer, want door middel van goede voorlichting en adequate diagnostiek is hier vaak goed iets aan te doen. Care for Women zet de cijfers voor u op een rij.

Verzuim tijdens de overgang

Onderzoekers van het Nij Smellinghe Ziekenhuis in Drachten concludeerden in een grootschalig onderzoek dat maar liefst 1/3 van de werkende vrouwen in de leeftijd van 45 – 50 jaar regelmatig uit het arbeidsproces valt door overgangsklachten. Denk aan slapeloosheid door opvliegers, gewrichtsklachten en depressie. Het gaat om een miljoen werkende vrouwen in deze leeftijd en die groep is groeiende. De onderzoekers zijn van mening dat dit ziekteverzuim maatschappelijke aandacht verdient en dat werkgevers zich vaak nog niet bewust zijn dat veel verzuim door de overgang komt. Ook concludeerden zij dat werkgevers nog zelden voorlichting aan werkneemsters van die leeftijd geven. En dat is jammer, want dat zou veel onnodig ziekteverzuim kunnen voorkomen.

Verzuim tijdens de maandelijkse menstruatie

Helaas is er minder onderzoek verricht naar het effect op het arbeidsproces van klachten rondom de maandelijkse menstruatie. Toch laten verschillende onderzoeken de impact van deze klachten zien. Zo toonde Engels onderzoek aan dat vrouwen die last hadden van menstruele migraine maar liefst 4,2 dagen per drie maanden missen ten opzichte van 2,4 dagen bij vrouwen zonder menstruele migraine. Tel hierbij op dat de vrouwen uit dit onderzoek ook nog eens aangaven dat na 6 dagen werkhervatting de productiviteit pas op de helft van de normale productiviteit zit. Onafhankelijk NIPO onderzoek toonde aan dat in Nederland maar liefst 1 op de 12 vrouwen rond de menstruatie last heeft van migraine volgens de officiële criteria van de International Headache Society (IHS). Van deze vrouwen werd maar liefst 45% ernstig belemmerd in hun werk.

Ook hevige, langdurige en onregelmatige menstruatie of bloedverlies tussen de menstruaties door blijkt een belangrijke factor voor verzuim te zijn. Deze klacht behoort binnen de gynaecologie zelfs tot de meest voorkomende klachten. Maar liefst 20 procent van de vrouwen heeft hier last van. Dat zijn in Nederland 800.000 vrouwen in de leeftijd van 35 tot 55 jaar.

Verzuim tijdens zwangerschap

In het uitgebreide rapport ‘Ziekteverzuim bij zwangeren’ van TNO  is er te zien dat, los van het zwangerschapsverlof, onder deze groep vrouwen regelmatig extra ziekteverzuim optreedt.

  • Bijna de helft van de vrouwen die in het kader van de Wet Arbeid en Zorg zwangerschaps- of bevallingsverlof had, verzuimde in de periode voorafgaand of na hun zwangerschap of bevalling.
  • Als vrouwen in verband met zwangerschap en bevalling verzuimen is de kans op verzuim tijdens de zwangerschap veel groter dan na de bevalling. Tijdens de zwangerschap (en voor het zwangerschapsverlof) verzuimt 36% van alle zwangere vrouwen vanwege hun zwangerschap. Na het bevallingsverlof verzuimt slecht 4% als gevolg van de zwangerschap en/of bevalling. Negen van de tien vrouwen die verzuimen als gevolg van de zwangerschap of bevalling, verzuimen tijdens de zwangerschap. Slechts één op tien verzuimt na de bevalling.
  • Maar, als vrouwen na de zwangerschap verzuimen duurt dit gemiddeld twee keer langer dan tijdens de zwangerschap. Ziekteverzuim na de bevalling is dus een probleem voor een beperkte groep vrouwen, maar zij moeten wel een langdurig beroep op de Ziektewet doen.

 

  • De kans op verzuim lijkt onder zwangere werkneemsters ongeveer even groot als onder gewone werkende bevolking, maar de verzuimduur is veel langer. Als een Nederlandse werkneemster verzuimt bedraagt de gemiddelde verzuimduur circa 17 (werk)dagen, maar van een zwangere werkneemster bedraagt het zwangerschaps- of bevalling gerelateerde verzuim gemiddeld 52 (kalender)dagen.

Verontrustende cijfers

Omdat we weten hoe een belangrijke bijdrage vrouwen leveren in het arbeidsproces, zijn bovenstaande cijfers erg verontrustend. Maar, de oplossing is niet zo moeilijk. Verzuim door hormonale veranderingen zoals menstruatieklachten, overgangsklachten en zwangerschap, heeft meestal te maken met de onderkenning van het probleem. Het gebrek aan kennis bij management, arbodiensten, vrouwen zelf, verkeerde diagnostiek en het taboe dat er op rust zorgen ervoor dat deze problematiek op de werkvloer onbesproken blijft. Depressie, burn-out of chronische vermoeidheid blijken vaak als oorzaak te worden aangewezen, terwijl vrouwen zich midden in een ingrijpend lichamelijk veranderingsproces bevinden. Dat is niet alleen jammer voor deze vrouwen en hun werkgevers, maar ook voor de maatschappij. Want vrouwen zijn hard nodig in het arbeidsproces.

Care for Women helpt

Sinds een aantal jaren verzorgt Care for Women daarom verschillende in company programma’s. Van workshops voor managers en leidinggevenden en preventieve gezondheidschecks, tot informatiebijeenkomsten voor werkneemsters. Regelmatige inloopspreekuren op de werkvloer blijken een eenvoudige oplossing te zijn om aankomende problemen tijdig te signaleren en snel tot een oplossing te komen. Eenvoudig, voor werkgevers simpel te implementeren en goedkoop.

Meer weten over de mogelijkheden die Care for Women te bieden heeft op het gebied van verzuimmanagement? Bel ons op 088-4420442 of laat ons contact met u opnemen; u kunt een mail sturen naar info@careforwomen.nl met het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

 

Meer informatie

Maak een afspraak!

Makkelijk en snel via onze webagenda

N

Specialistische zorg

De specialiste is speciaal opgeleid in hormonale problemen. Zij weet als geen ander hoe zij jou kan helpen.

N

Laat ons je helpen

Doorlopen met klachten is vaak niet nodig. Er zijn inmiddels genoeg goede oplossingen.

N

Aandacht voor joú

De specialiste neemt alle tijd voor je en begrijpt je als geen ander. Zij is immers zelf ook vrouw.

N

Vaak géén eigen risico

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten vanuit de aanvullende verzekering. Er is dan geen eigen risico.

N

Doorverwijzing niet nodig

Je kunt zonder doorverwijzing van je huisarts zelf een afspraak maken. Zowel online als telefonisch.

Aantoonbaar Beter Keurmerk